Zaměstnanci

O mateřské škole

Naše mateřská škola vznikla v roce 1995 a od roku 2003 je součástí právního subjektu.
Umístěna je v centru obce Drysice v sousedství Obecního úřadu.
Budova školy je dvoupatrová se dvěma třídami, lehárnou, hernou, vlastní školní kuchyní a keramickou dílnou. V každém patře je pro děti sociální zařízení.

V současné době využíváme dvě třídy s kapacitou 42 dětí ve věku od 2 do 6 (7) let. Třídy berušek a kuřátek jsou prostorné a světlé s dostatečným množstvím didaktických pomůcek a hraček.
Součástí areálu je také rozsáhlá zahrada s hracími prvky, pískovištěm, domečkem a okrasnou i užitkovou zelení. V roce 2018 jsme zajistili další výsadbu ovocných sromů.
V případě nepříznivého počasí využíváme pergoly na školním dvorku. Vše slouží dětem ke zpříjemnění pobytu v naší mateřské škole.
Kvalifikovaný personál zajišťuje výuku podle nejnovějších cílů RVP PV, zaměřuje se na adaptaci dětí v novém prostředí, osvojování správných hygienických a sociálních návyků, rozvíjení samostatnosti, zdravého sebevědomí a schopnosti komunikovat se svým okolím. Jedním z nejdůležitějších úkolů je příprava dětí pro vstup do 1. třídy, tedy příprava předškoláků.
Spolupracujeme také s logopedem, který pravidelně do naší školy dojíždí, se ZUŠ Ivanovice na Hané - příprava hry na flétnu. Důležitá je pro nás zejména vzájemná vstřícná spolupráce s rodinami dětí.
Součástí výuky je dostatečné množství kulturních akcí, sportovních aktivit - divadelních a hudebních představení, návštěva knihovny, hasičské zbrojnice, výlety apod.
Využíváme naší keramické dílny pro práci s dětmi, rodiči i veřejností. Zapojujeme se do dění života ve vesnici, vítáme spolupráci s obecním úřadem - vystoupení pro seniory, dětský karneval a spolupráce s místními spolky.
Naším cílem je, aby se u nás děti cítily dobře a spokojeně.

Zaměstnanci

Bc. Lenka Sedláčková

Ředitelka

Alena Lechnerová

Učitelka - třída Kuřátek

Ing. Tereza Treu, Ph.D.

Učitelka - třída Berušek

Petra Ježová

Učitelka - třída Berušek

Veronika Vymětalová

Školnice

Ing. Michal Kasper

Kuchař

Eliška Piňosová

Vedoucí stravování