Robotické včelky

Sponzorováno z EVROPSKÉ UNIE, Evropské strukturální a investiční fondy.
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček v mateřské škole a na I. stupni základní školy.