Návštěva 1. třídy a výchovný koncert - taneční vystoupení Shrek